Γκρισίλντα Τάφα

Posted on Posted in Uncategorized

Ανήσυχη και καλλιτεχνική φύση συμπληρώνει καθημερινά το book της με καινούριο υλικό. Ζητήστε της ότι φανταστείτε ότι θα σας άρεσε αρκεί αλλά μην προσπεράσετε τη φιλοσοφία του team. Θα μπορούσε και να σας αφορίσει!