Φωτογράφιση

Posted on Posted in Δημιουργικό

Φωτογράφιση επαγγελματικού επιπέδου κάθε αντικειμένου σας ξεχωριστά. Συνήθως συνοδεύεται με την αντίστοιχη επεξεργασία ώστε το αντικείμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε όποιο φόντο θέλετε, με τη μορφή, τις διαστάσεις  και την ανάλυση που επιλέξατε.