Φωτογράφιση και επεξεργασία για brand με faux bijou.

Φωτογράφιση και επεξεργασία για brand με faux bijou.

Posted on Posted in Επεξεργασία, Φωτογράφιση

Φωτογράφιση και επεξεργασία  για brand με faux bijou.

Ψευδοκοσμήματα που μεταμορφώθηκαν σε κοσμήματα υψηλών οίκων με την αντίστοιχη επεξεργασία. Η εμφάνιση του προϊόντος ενθαρρύνει τον πελάτη και αυξάνει τις πωλήσεις.