Φωτογράφιση & επεξεργασία σε site και έντυπα.

Posted on Posted in Επεξεργασία, Φωτογράφιση

Φωτογράφιση & επεξεργασία για εταιρεία οικιακού εξοπλισμού σε site και έντυπα.

Οι συνθέσεις είναι είτε φωτογραφικές,
είτε γραφικές με λήψη του κάθε ενός προιόντος ξεχωριστά και ένθεση στη συνέχεια σε λευκό φόντο η ακόμα και σε περιβάλλον άλλης εικόνας.

Περιλαμβάνονται και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες.