Φωτογράφιση & επεξεργασία για brand υποδημάτων

Φωτογράφιση & επεξεργασία για brand υποδημάτων σε site και έντυπα

Posted on Posted in Επεξεργασία, Φωτογράφιση

Φωτογράφιση & επεξεργασία για brand υποδημάτων σε site και έντυπα.
Διαχείριση πολλών χιλιάδων κωδικών με πολλαπλές γωνίες ανά προϊόν.

Η επεξεργασία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και διαδικασία  για το σωστό αποτέλεσμα.