Φωτογράφιση & επεξεργασία

Φωτογράφιση & επεξεργασία για εταιρεία οικιακού εξοπλισμού σε site και έντυπα

Posted on Posted in Επεξεργασία, Φωτογράφιση

Φωτογράφιση & επεξεργασία για εταιρεία οικιακού εξοπλισμού σε site και έντυπα.
Οι συνθέσεις είναι είτε φωτογραφικές,
είτε γραφικές με λήψη του κάθε ενός προιόντος ξεχωριστά και ένθεση στη συνέχεια σε λευκό φόντο η ακόμα και σε περιβάλλον άλλης εικόνας.

Περιλαμβάνονται και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες