Καθημερινή φωτογράφιση και επεξεργασία για eshop

Καθημερινή φωτογράφιση και επεξεργασία για eshop γνωστού brand. 

Posted on Posted in Επεξεργασία, Φωτογράφιση

Καθημερινή φωτογράφιση και επεξεργασία για eshop γνωστού brand.
Διαχείριση πολλών χιλιάδων κωδικών.
Η επεξεργασία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για το σωστό αποτέλεσμα.

Εργασία υψηλών απαιτήσεων που απευθύνεται σε εξαιρετικά απαιτητικό κοινό.