Επίπεδη εκτύπωση καταλόγου σε χαρτί illustration 3πλής επίστρωσης.

Posted on Posted in Εκτύπωση

Επίπεδη εκτύπωση καταλόγου σε χαρτί illustration 3πλής επίστρωσης.

Το καλλιτεχνικό εξώφυλλο του πολυσέλιδου καταλόγου έχει δυο σκοπούς.
Να διασφαλίσει την βιβλιοδεσία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με συνεχή χρήση και  να δώσει το πλεονέκτημα της υπεροχής.

Περιλαμβάνονται και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες.