Επίπεδη εκτύπωση εντύπου σε χαρτί illustration

Επίπεδη εκτύπωση εντύπου σε χαρτί illustration 3πλής επίστρωσης

Posted on Posted in Εκτύπωση

Επίπεδη εκτύπωση εντύπου σε χαρτί illustration 3πλής επίστρωσης, σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα.
Η βιβλιοδεσία είναι ραφτή .

Η παραπάνω εργασία εκτυπώνεται σε κλασσικό σχήμα.

Περιλαμβάνονται και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες.