Φωτογράφιση + Επεξεργασία

Προιοντική φωτογραφία.

Φωτογράφιση επαγγελματικού επιπέδου κάθε αντικειμένου σας ξεχωριστά. Συνήθως συνοδεύεται με την αντίστοιχη επεξεργασία ώστε το αντικέιμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε όποιο φόντο θέλετε για τους καταλόγους σας.