Διοργανώσεις

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των εκθέσεων με θέματα στα οποία έχουμε βαθιά γνώση .
Η κάθε διοργάνωση προσθέτει νέα tips και events για την μεγαλύτερη επιτυχία τους και την στοιχειοθέτησή τους ως σημαντικούς θεσμούς της εμπορικής αγοράς.
Παράλληλα μπορούμε να διοργανώσουμε ημερίδες, διημερίδες, εκθέσεις, φεστιβάλ κλπ για όποιο φορέα ενδιαφέρεται για την υλοποίηση τους. Αρκεί ένα εκτενές briefing για να γίνει η ιδέα σας ένα μεγάλο γεγονός!
Τις παρακάτω εκθέσεις εγκαθιδρύσαμε και διοργανώνουμε με επιμέλεια και φροντίδα για τους επισκέπτες και τους εκθέτες τους.